Heeft u vragen over onze diensten, producten of opmerkingen over de website, dan kunt u ons bereiken via het onderstaande adres of e-mail.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarde van FENIT, deponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 03 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing.

Klik op ons logo voor support:

 

-